Home » Old Ox Chamber Orchestra

Old Ox Chamber Orchestra

Internationell stråkorkester

HF-15-300x198

Denna festivalorkester, som ger oss fantastiska och nya repertoarmöjligheter, består av internationella handplockade musiker.

Det är en ynnest för festivalen att få välkomna dessa till Mariestad