Home » Aurora Music Award

Aurora Music Award

Aurora Music Award – Music for a more human world

 

Från och med i år kommer Aurora Chamber Music att årligen dela ut The Aurora Music Award.

Prisets syfte är att aktivt ta ställning för de mänskliga och demokratiska rättigheterna.

Priset delas ut till en person eller organisation som i sin musikaliska gärning bidrar till att riva gränser mellan människor, lösa upp tabun, bemöta fördomar och verka för en öppen och fri värld.

 

Aurora Chamber Music utgår från övertygelsen att musiken har en universell kraft som måste användas i det godas syfte för att skapa en värld där mänsklig frihet råder i tanke och uttryck.

 

The Aurora Music Award kommer att delas ut i anslutning till musikfestivalen i Trollhättan i februari varje år.

Musikfestivalen är en internationell mötesplats där publik och samhälle möter världsledande artister från fem kontinenter.

 

Under festivalen anordnas ett antal Aurora Talks för samtal kring aktuella frågor där musikens kraft, möjligheter och ansvar för en bättre värld lyfts fram.

 

Det nyinstiftade priset delas i år ut till en artist som på ett mycket påtagligt sätt bygger broar mellan människor och kulturer.

KVAST /02/16

Cecilie Løken

Årets pristagare är Cecilie Løken!
Cecilie Løken är en internationellt berömd norsk flöjtist och humanist.
Hon har startat organisationen ”Röda Hjärtat” som gör stor nytta för människor i nöd. Hela prissumman kommer oavkortat att gå till hjälparbete och kommer att bli till stor nytta.

Prisnämndens motivering:
Cecilie Løken en humanist och artist. Hon kombinerar dessa storheter som en gåva till mänskligheten.
I en tid av lidande använder hon sin kraft och sin begåvning till att ge människor på flykt ett bättre liv. Genom att ta hand om utmattade människor i vattnen kring Lesbos stränder. Genom att samla sina musikaliska kolleger till ett stort hjälpande nätverk. Genom att med sin musikaliska gärning samla medel till insatser. Genom att grunda organisationen Röda Hjärtat som en bas för arbetet. Genom att med musik bygga kontakter och gemenskap med nyanlända som kommer till Norden. Genom att med musik riva gränser mellan individer och kulturer. Genom att oförstrött leva sin tro att skydda en behövande människa är att skydda en syster eller bror.

Cecilie Løken är en, i ordets varmaste mening, medmänniska som bidrar till en bättre tillvara för mänskligheten.
Cecilie visar i sin gärning att en människa med sina handlingar kan göra stor skillnad.

Aurora Chamber Music

Du blir i musiken

ola och per