Home » Fortbildningskurs för pianopedagoger 3 HP

Fortbildningskurs för pianopedagoger 3 HP

Ett samarbete mellan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Aurora Chamber Music 11-12 Augusti 2009

Kursledare

Mats Widlund, pianoprofessor på Kungliga Musikhögskolan/Edsberg
Stefan Bojsten, pianoprofessor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Lena Lidström, adjunkt pianometodik på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Edsbergs slott

Kursen kommer hållas på Edsbergs slott i Stockholm och du kan läsa mer om Edsberg slott på Sollentunas hemsida.
Länk till Edsbergs slott

Kursinnehåll

Seminarier: Lena Lidström kommer att hålla olika seminarier under dagarna med följande teman:   –  Gruppundervisning som start; mara eller möjlighet? – Grundkurs i piano; innehåll, arbetsformer, examination, vad händer efter avslutad grundkurs?

Master Class-askultation: Parallellt med pedagogernas kurs pågår master classes för unga pianister (läs mer om detta här). Här får man ta del av undervisningen som leds av Mats och Stefan med syfte att skapa idéutbyte, inspiration och motivation. I mån av plats är det förstås väldigt bra om pedagogerna uppmanar sina egna elever att anmäla sig till dessa master classes.

Pedagogforum: Ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyten där både kursdeltagare, ledare och elever deltar. Vi kommer att röra oss kring frågor som t.ex. motivation, samspel, metodik och studielitteratur. Det är ett öppet forum och alla är välkomna att bidra med t.ex. frågeställningar, teman, tips och idéer.

Konserter: Under veckan kommer olika konserter att arrangeras på slottet. Både ledarna och ungdomarna kommer att framträda. Eventuellt också lite kammarmusik.

Sista anmälningsdag 15 juni 2009

Mål

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha fått fördjupad kunskap om, för pianopedagoger, konkreta pedagogiska verktyg.

Innehåll

Deltagande som åhörare vid master classes med pianostuderande ungdomar. Pianospelets olika tekniska och klangliga aspekter i förhållande till den repertoar som studeras. Övningsmetodik, repertoargenomgång.

Kontakt

Ola Larsson, Manager – Aurora Chamber Music. Ph+46 (0) 70 654 12 50.
Per Nyström, Artistic director – Aurora Chamber Music. Ph +46 (0) 708 19 43 47