Home » Fortbildningskurs för pianopedagoger 2010 Edsberg

Fortbildningskurs för pianopedagoger 2010 Edsberg

Ett samarbete mellan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Sollentuna Kulturskola och Aurora Chamber Music 10-14 Augusti 2010

Kursledare

Cecilia Hultberg  – prof i musikpedagogik KMH
Mats Widlund  – har under kursen master class i piano – pianoprofessor på Kungliga Musikhögskolan/Edsberg  
Stefan Bojsten  – har under kursen master class i piano – pianoprofessor på Kungliga Musikhögskolan
Ann-Sofi Klingberg – undervisar deltagarna mellan 10-14 år – pianopedagog på Södra Latin i Stockholm
Natalia Kazimirovskaja – undervisar deltagarna mellan 10-14 år – pianopedagog på Musik och Konstskolan ”Maestro”  Edsbergs slott
Per Enoksson  – har under kursen master class violin och viola – violinprofessor på Kungliga Musikhögskolan/Edsberg
Per Nyström – leder undervisningen i kammarmusik och master class cello – solocellist och konstnärlig ledare för Aurora Chamber Music
Edsbergs slott och Sollentuna Kulturskola utanför Stockholm

Kursen kommer hållas på Edsbergs slott och Sollentuna Kulturskola utanför Stockholm och du kan läsa mer om dessa i länkarna nedan. Där finner du också adress och kartor
Länk till Edsbergs slott
Länk till Sollentuna Kulturskola

Kursinnehåll

Seminarier: Cecilia Hultberg  kommer att hålla olika seminarier under dagarna

Master Class-askultation: Parallellt med pedagogernas kurs pågår master classes för unga pianister & stråkar (läs mer om detta här). Här får man ta del av solo och kammarundervisningen som leds av Mats, Stefan, Per och Per med syfte att skapa idéutbyte, inspiration och motivation. I mån av plats är det förstås väldigt bra om pedagogerna uppmanar sina egna elever att anmäla sig till dessa master classes.

Nyheter 2010!
En ny kurs för yngre pianister kommer också att hållas (10-14år) under ledning av Ann-Sofi och Natalia. Pedagogkursen kommer också att vara med och lyssna och diskutera vid denna undervisning. Vi uppmanar pedagogerna att också uppmuntra sina egna elever att anmäla sig till denna kurs.

Inte nog med det, i år kommer det också ansluta stråkelever (15-20år) som kommer att spela kammarmusik med pianisterna. Även detta kommer att bli en spännande kursdel för pedagogerna askultera vid.

Pedagogforum
Ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyten där både kursdeltagare, ledare och elever deltar. Vi kommer att röra oss kring frågor som t.ex. motivation, samspel, metodik och studielitteratur. Det är ett öppet forum och alla är välkomna att bidra med t.ex. frågeställningar, teman, tips och idéer.

Konserter
Under veckan kommer olika konserter att arrangeras på slottet. Både ledarna och ungdomarna kommer att framträda med både solo och kammarmusikrepertoar.

Sista anmälningsdag 10 juli 2010

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Visa kunskap om pedagogiska och metodiska val för pianoundervisning
  • Utifrån egen reflektion kring metodiska överväganden diskutera repertoarlistor och teknikövningar för pianoelever relaterat till den egna pedagogiska verksamheten.

Kursen innehåller master classes med pianostuderande ungdomar och med pianorepertoar ur västerländsk konstmusik.
Kursdeltagarna är åhörare som på olika sätt har förberett sin betraktarroll med hjälp av olika uppgifter.
Master classerna följs upp som diskussionsunderlag i seminarier och grupparbeten.

Innehåll

 

Referenslitteratur:
Magdalena Prahl (2008), Diskurser inom kommunal och privat pianoundervisning, C-uppsats, Lunds universitet, Musikhögskolan i Malmö.

Litteratur / Material

 

Kontakt

Ola Larsson, Manager – Aurora Chamber Music. Ph+46 (0) 70 654 12 50.
Per Nyström, Artistic director – Aurora Chamber Music. Ph +46 (0) 708 19 43 47