Home » Aurora Stråkpedagogkurs 2010

Aurora Stråkpedagogkurs 2010

4 högskolepoäng – ingen kursavgift

2- 4 november 2010 i Vänersborg. Bra erbjudanden med mat och boendepaket.
Sista anmälningsdag 15e oktober.

Ett samarbete mellan Aurora Chamber Music & Kungliga Musikhögskolan i Stockholm & Musikakademi Vänersborg

Vi hälsar nordiska stråkpedagoger varmt välkomna till Vänersborg.
I år har vi en hel del spännande nyheter och nya moment inlagt i kursen.

Kursen har som mål att skapa ny energi, inspiration och viktiga erfarenhetsutbyten inom det nordiska kollegiet av stråkpedagoger. Det är femte året i rad vi nu kör denna kurs och i år har vi större fokus på seminariedelarna och därför har vi ingen ”pedagogorkester” .

Seminarier

Päivikki Wirkkala-Malmqvist, lektor i stråkmetodik på Kungliga musikhögskolan i Stockholm.

  • Ergonomiska övningar utan/med instrument
  • Teknik hela vägen! -lär dig jobba med teknik från första början
  • Ta del av spännande repertoar för grupper.

Janos Solyom, den från TV så välkände pianisten och kulturpersonligheten, kommer dessa dagar att gästa Vänersborg. Han kommer att träffa alla pedagoger och hålla ett föredrag. Detta kommer bl a att belysa pedagogik i ett väst – och öst europeiskt perspektiv, historia & framtid. Naturligtvis kommer Janos också berätta ur sitt fängslande liv.

Young Talent Orchestra Sweden (YTOS) arbetar också intensivt i Vänersborg denna vecka. Denna orkester stödjer sig på musikutbildningarna med riksintag, Orkestermusiker programmet och Pre College, som finns i Vänersborg,
Tillsammans med dessa ungdomar, och inresta ungdomar från hela Sverige, bildas YTOS som söndagen 7/11 reser till Stockholm/Berwaldhallen, och framför Brahms 4e symfoni i samband med Polstjärneprisets final.
Pedagogkursen kommer att få en genomgång av denna spännande verksamhet och vi besöker YTOS orkesterrepetitioner.

Askultation/Master class

Stråkpedagogkursens deltagare kommer att askultera vid master classes med några av världens främsta professorer och solister, som undervisar 80 internationella högskolestudenter från ett 40-tal olika länder – som går på Aurora Chamber Music Course.
Konstantin Bogino – Piano
Professor at the International Academies of Chioggia, Helsinki and Rome
Pavel Vernikov – Violin
Professor at the Conservatory of Wien.
Massimo Quarta – Violin
Professor at the Conservatorio della Svizzera in Lugano.
Peter Langgartner – Viola
Professor at the Mozarteum University in Salzburg.
Ralph Kirshbaum – Cello
Professor at the Royal Northern College of Music in Manchester
Per Nyström – Chamber Music
Solo cellist and artistic director of Aurora Chamber Music.

Läs mer om dessa artister och master classes här

Festival

Parallellt med kurserna pågår ”Aurora Höstfestival” i Vänersborg.
Våra professorer och unga internationella artister framträder som solister och i olika ensembler. Som vanligt blir det fantastiska och minnesvärda kammarmusik konserter.
Som kursdeltagare har du förstås fritt inträde till dessa konserter.

Schema

Ett mer detaljerat schema skickas till alla deltagarna den16 oktober men så här ser huvuddragen preliminärt ut: (med reservation för ändringar)
Tisd. 2/11
kl 14.00 Kursstart med välkomstfika på Vänerparken
kl 14.30-16.30 Seminarium med Päivikki
kl 16.30 – 18.00 Askultation/master class
kl 18.00-18.45 Middag
kl.19.30-21.00 Festivalkonsert

Onsd. 3/11
kl 9-12  Seminarium med Päivikki
kl 12-13 Lunch
kl 13-17.30 Askultation/master class
kl 17.30-18.30 Middag
kl.19.30-21.00 Festivalkonsert

Torsd. 4/11
kl 9-12  Föredrag och möte med YTOS
kl 12-13 Lunch
kl 13-15 Föredrag med Janos Solyom
kl 15-16 Askultation/master class

Boende och Mat

Aurora erbjuder bra och prisvärda paket för hotell och mat.
Om man vill boka våra paket så måsta man betala in bokningarna på förhand.
Betalningar görs med Master card eller VISA, instuktioner härom skickas dektagarna den 16 oktober.
Man kan välja fritt att boka  hotell och/eller mat  eller  ingendera.
Om man vill ha fler övernattningar och eller måltider än vad våra paket erbjuder måste deltasgaren själv boka och betala detta på annat sätt.
Man kan inte ändra paketens innehåll.
Bokade och betalda paket kan inte avbokas, ej heller återbetalas.

Hotellpaket:. inkl 2 övernattningar med frukost 2-4/ 11: enkelrum 1100kr eller del i dubbelrum 800kr. I första hand bor vi på Strand hotell och om det blir fullt där även på Quality Hotell Bägge hotellen är av god standard och ligger inom 15 minuters gångavstånd från kurslokalerna och Vänersborgs centrum.

Matpaketet: inkl 2 luncher + 2 middagar + för och eftermiddagsfikaför 450 kr. Maten serveras i anslutning till kurslokalerna. Bra och god mat där även vegetariska alternativ serveras

Vänersborg och Vänerparken

Kursen genoförs i samarbete med bland andra Musikakademi Vänersborg. Alla undervisningslokaler samt resturangen ligger därför i Vänerparken.
Vänersborg är en kommun med stora ambitioner kring musiken och som redan märkt ut sig på kartan genom flera stora satsningar på området både nationellt och internationellt. Läs mer om detta och annan bra praktisk information, kartor, förbindelser etc här

Kursens syfte

Kursens syfte är att utveckla instrumentalpedagogers metodik och utvecklingsmöjligheter som pedagoger. Att utveckla nätverkt och erfarenhetsutbyten mellan kursens deltagare.  Detta skall i sin tur stimulera musikskoleelevers musikaliska utvecklingsmöjligheter.

För vem?
Studeranden till eller aktiva stråkpedagoger

Kursinnehåll
Under ledning av meriterade internationella professorer/dirigenter /pedagoger och seminarieledare skall deltagarna:
– förbereda ny och varierad elevrepertoar inom ensemble, orkester och solospel
– studera in viss pedagogisk kurslitteratur
– delta vid seminarier, workshops, master classes och konserter

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna
– kategorisera och analysera kursen utifrån sitt i förväg bestämda syfte samt dra slutsatser för sitt eget agerande som blivande och/eller aktiv instrumentalpedagog
– konkretisera och redovisa olika arbetsmetoder för elevutveckling
– referera till relevanta vetenskapliga metoder om pedagogik, instudering, samspel, scenisk framställan och interaktion

Litteratur/Material
Repertoaren präglas av stilistisk allsidighet och historisk spridning. Den förutbestämda repertoaren+ kurslitteratur/kursmoment meddelas deltagarna innan kursstart

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för högskola

Antagning
Antagning enligt KMH’s antagningsordning avseende fristående kurser. Begränsat antal kursplatser:
Vid i övrigt likvärdiga meriter har den sökande med längst dokumenterad yrkeserfarenhet som stråkpedagog företräde (hsf 7 kap. 23 § 2:a stycket).

Examination och Betygsgrader
Kursen examineras med aktivt deltagande och 90 % närvaro. För betyget godkänd krävs också en skriftlig redovisning efter respektive delmoment.
Betygsgraderna är Godkänd/Underkänd.

Varmt välkomna hälsar

Ola Larsson /Manager /Aurora Chamber Music +46(0)70 654 12 50
ola.larsson@aurorachambermusic.com

Per Nyström /Artistic director /Aurora Chamber Music +46(0)70 8 194347
per.nystrom@aurorachambermusic.com