OLD OX Festival

Historisk invigning!

Peter-Donohoe
Det är med en förväntansfull och stolt känsla vi hälsar publiken välkomna till Mariestad och en helt ny internationell kammarmusikfestival.
En inspirerande dröm blir nu verklighet tack vare starka initiativtagare i Mariestad och Västra Götalandsregionen.  Kultur i Väst deltar också aktivit i bygget av denna nya festival.
Viljan att skapa en exklusiv internationell och personlig musikfestival har varit drivkraften. Mariestad har alla de goda förutsättningarna som krävs som tex den fantastiska miljön i närområdet, Vänerns stränder och skärgård, utvecklad turistort, intressanta och historiska sevärdheter och karaktärsfulla konsertlokaler och mycket annat.
Festivalen kommer att vara en juvel i det kulturella utbudet och vara en stor tillgång både för Mariestadsborna och tillresta turister.

 

Old Ox !Alissa

Klassisk musik och kulturarv. Symbolen för musikevenemanget – ett tjurhuvud – anspelar på Mariestads kommunvapen, förklarar regionens kulturnämndsordförande Alex Bergström (S). – Alla Mariestadsbor har ju i sitt kommunvapen en röd oxe, då förstår man vad det handlar om – att ta tillvara det gamla kulturarvet som finns här i staden tillsammans med klassisk musik.
Regionen i samarbete med Mariestads kommun siktar riktigt högt – med gemensamma krafter vill man skapa en intim kammarmusikfestival.

 ”Då borgarne i den nyanlagda staden infunno sig hos hertig Karl på Marieholm, att af honom beg

Elena-Popkova-action

ära ett vapen, denne vid en blick genom fönstret ut öfver Tidan fick se en oxe simmande öfver ån, hvilken tillfällighet sålunda gaf upphof till vapnet”

 

Aurora Chamber Music

Kommunen har gett den ideella föreningen Aurora Chamber Music i uppdrag att skapa denna festival. Aurora är redan idag en i flera avseenden ledande internationell arrangör på området.
Här finns det avgörande internationella nätverket, konstnärliga kunnandet och organisatoriska ledarskapet för att kunna driva en festival. Aurora startade i Trollhättan/Vänersborg 2006 och har med dessa kommuner genomfört inte mindre än 22 festivaler. Trollhättan/Vänersborg är stora partners till verksamheten och deras engagemang och stöd är i alla avseenden helt avgörande för Auroras drift och utveckling.
Aurora leds av: Ola Larsson – General Manager, Per Nyström – Artistic Director

 

Nypa sig i armen

Från ide till limpa var denna resa extremt kort och med den bakgrunden så är det ju fantastiskt att festivalen lyckats få några av världens absolut största namn på affischerna….man får nästan nypa sig i armen.
De sju konserterna vid denna festivals första upplaga kommer att bli något helt enastående och missa nu inte den historiska möjligheten att i framtiden kunna säga till grannarna att ”jag var minsann med på prämiären”

 

Varmt välkomna hälsar

Aurora Chamber Music – Mariestads kommun – Västra Götalandsregionen

Tillgänglighet

I vissa lokaler kan tillgängligheten vara begränsad då vi gärna söker oss till annorlunda, historiska och spännande miljöer för våra arrangemang. Kontakta oss så gör vi vårt bästa för att lösa eventuella problem för dig som har särskilda behov när det gäller tillgänglighet. Ledsagare följer med gratis på våra konserter.